Видавництво

Смірна

Україна, 18020, м. Черкаси, вул. Нарбутівська, 223
а/с а/с 2155, 18020
тел.: (0472) 73-87-52
e-mail: [email protected]
Підготовка до друку, друк та розповсюдження християнської літератури та періодичних видань, які сприяють духовному відродженню.
×